Juridische kennisgeving

Webdesign en ontwikkeling

INKTVIS- www.agencesquid.com

1. JURIDISCHE INFORMATIE

De uitgever van de site is de Société Hôtelière de Tarentaise, met een maatschappelijk kapitaal van € 10.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Chambéry en waarvan het btw-nummer FR 615 298 232 96 is.
Het hoofdkantoor is gevestigd: 213 Avenue de Tarentaise
73210 Aime-la-Plagne
Tel: 04 79 55 62 93

2. SITE HOSTING

De website www.hotel-tourmaline.com wordt gehost door het bedrijf OVH, SAS met een kapitaal van 10.000.000 euro, geregistreerd bij de RCS van Roubaix-Tourcoing onder nummer 424 761 419 00045.
Hoofdkantoor: 2 rue Kellerman 59100 Roubaix Frankrijk

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en al zijn inhoud (in het bijzonder de handelsmerken, logo's, elk grafisch, tekstueel en computerelement van de Site, inclusief in het bijzonder boomstructuren, lay-outs, artikelen, presentaties, illustraties, foto's en/of enig ander document) zijn beschermd door Franse en internationale wetten op auteursrecht en intellectueel eigendom.
Er kan geen interpretatie worden gemaakt ten gunste van een gebruikerslicentie of enig recht om deze elementen te gebruiken.
Als zodanig zijn hun weergaven, reproducties, nestingen, distributies en heruitzendingen, gedeeltelijk of volledig, verboden (Artikel L. 122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom). Elke persoon die dit doet zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten te kunnen rechtvaardigen, riskeert de sancties met betrekking tot het misdrijf namaak (artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom). De Société Hôtelière de Tarentaise kan gebruik maken van haar rechten, met name intellectueel eigendom, om procedures in te leiden, met name strafrechtelijke procedures.
De Société Hôtelière de Tarentaise behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie, producten, programma's of gebruiksvoorwaarden die op de Site worden beschreven, te verbeteren of te wijzigen, zonder dat zij daardoor aansprakelijk kan worden gesteld. De toepasselijke voorwaarden en mededelingen zijn die welke van kracht zijn op de datum van uw verbinding met de Site.

4. HYPERTEXT-LINKS

De gebruiker die zou worden omgeleid naar een site van een derde partij via een hyperlink die in de richting van andere sites is opgesteld, erkent dat de Société Hôtelière de Tarentaise geen controle heeft over de inhoud, informatie, producten en diensten die op deze sites worden aangeboden. Bijgevolg kan de Société Hôtelière de Tarentaise op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van sites die toegankelijk zijn via hypertekstlinks.
Société Hôtelière de Tarentaise is evenmin verantwoordelijk voor hyperlinks die naar de Site verwijzen.
Iedereen die hyperlinks naar de site wil opzetten, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Société Hôtelière de Tarentaise verkrijgen.

5. BEPERKING VAN GARANTIE

de Société Hôtelière de Tarentaise herinnert internetgebruikers aan de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk. Société Hôtelière de Tarentaise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de toegang tot de site of, integendeel, de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site. de Société Hôtelière de Tarentaise kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de Site, om welke reden dan ook (technische storing, netwerkcongestie, enz.).
De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de Site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. de Société Hôtelière de Tarentaise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, materiële of immateriële schade toegebracht aan gebruikers, aan hun computer- of telecommunicatieapparatuur, aan de daarin opgeslagen gegevens en aan de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke activiteit, professionele of commercieel.
De informatie op de Site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De informatie die op deze Site wordt gepubliceerd, wordt regelmatig bijgewerkt en gecontroleerd, maar kan nog steeds fouten bevatten. De informatie moet in elk geval in aanmerking worden genomen wanneer deze online wordt gezet en niet wanneer u de Site raadpleegt (deze gegevens kunnen zijn bijgewerkt tussen het moment dat u ze downloadde en waar u ze leest). In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van de Société Hôtelière de Tarentaise niet worden aangegaan vanwege deze informatie.null

6. GEBRUIK VAN DE SITE

de Société Hôtelière de Tarentaise biedt de Site voornamelijk aan voor het gebruik van haar klanten en iedereen die haar producten en diensten wil leren kennen en kopen.
Wanneer u verbinding maakt met de site:
– u stemt ermee in om te voldoen aan deze voorwaarden en, meer in het algemeen, de toepasselijke wetgeving,
– u onthoudt zich van elke verzameling, misbruik, in het bijzonder, van de persoonlijke informatie waartoe u toegang zou kunnen hebben en, in het algemeen, van elke handeling die derden kan schaden.
Wanneer u een formulier invult en informatie verstrekt, gaat u akkoord met:
– echte, exacte, actuele informatie te verstrekken op het moment van hun invoer en in het bijzonder geen valse namen, kwaliteiten of adressen, of namen, kwaliteiten of adressen te gebruiken zonder daartoe bevoegd te zijn,
– de registratiegegevens up-to-date houden om hun echte en exacte karakter permanent te garanderen,
– geen illegale, laakbare of zelfs schadelijke informatie, programma's of elementen (zoals virussen, hacking- of kopieersoftware) beschikbaar te stellen of te verspreiden.
– geen opmerkingen, meningen of informatie te verspreiden van lasterlijke, obscene, gewelddadige, racistische aard en meer in het algemeen in strijd met de geldende wetten en voorschriften, de rechten van personen en de goede zeden.
In geval van schending van deze bepalingen, behoudt Société Hôtelière de Tarentaise zich het recht voor om u de toegang tot de Site of de aangeboden diensten te ontzeggen, uitsluitend door uw schuld en dit, onverminderd eventuele aansprakelijkheidsacties.

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

7. OPMERKINGEN

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het reactieformulier, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties te detecteren.

Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan naar de Gravatar-service worden gestuurd om te controleren of u deze gebruikt. De vertrouwelijkheidsclausules van de Gravatar-service zijn hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na validatie van je reactie zal je profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast je reactie.

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de website uploadt, raden wij u aan om geen afbeeldingen te uploaden die EXIF GPS-coördinaatgegevens bevatten. Bezoekers van uw website kunnen locatiegegevens uit deze afbeeldingen downloaden en extraheren.

8. COOKIES

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u aangeboden om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is alleen voor uw comfort, zodat u deze informatie niet hoeft in te voeren als u later nog een opmerking achterlaat. Deze cookies verlopen na een jaar.

Als u een account heeft en verbinding maakt met deze site, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw login-cookie twee weken bewaard. Als u uitlogt van uw account, wordt de login-cookie gewist.

Door een artikel te bewerken of te publiceren, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft eenvoudig de identifier aan van het artikel dat u zojuist hebt gewijzigd. Deze verloopt na een dag.

9. INGEBEDDE INHOUD VAN ANDERE SITES

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker naar die andere site zou komen.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account hebt dat is gekoppeld aan hun website.

10. OPSLAGTIJDEN VAN UW GEGEVENS

Als je een reactie achterlaat, worden de reactie en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit herkent en keurt volgende opmerkingen automatisch goed in plaats van ze in de moderatiewachtrij te laten.

Voor gebruikers die zich (indien mogelijk) op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel worden vermeld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, wijzigen of verwijderen (behalve hun gebruikersnaam·ice). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

11. DE RECHTEN DIE U HEBT OVER UW GEGEVENS

Als je een account hebt of als je reacties hebt achtergelaten op de site, kun je verzoeken om een bestand met alle persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die zijn opgeslagen om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen.

12. TRANSMISSIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

 

 

 

 

 

 

Bel nu knop